Bioinformatics

Moduł kształcenia

BIOINFORMATYKA

Kod modułu: BINF (04-B-BINF60-132)
Rodzaj modułu: obowiązkowy dla ścieżki kształcenia Biofizyka strukturalna (na poziomie podstawowym), fakultatywny dla pozostałych ścieżek kształcenia

Wykład

Środa 14:15 – 15:45,sala 60

Ćwiczenia

grupa 1: Środa 12:30 – 14:40,sala 60
grupa 2: …

Forma zalicznia:

 • Wykład: egzamin pisemny (28 pytań z listy) – 100%
 • Ćwiczenia: kolokwium I – 20%, kolokwium II – 80%
 • Moduł: ocena z egzaminu (30%), ocena z ćwiczeń 70%

Termin: ???

lista zagadnień

 • 1. Budowa aminokwasów, struktura białek, klasyfikacja struktur
 • 2. Budowa kwasów nukleinowych, kod genetyczny, przepływ informacji genetycznej
 • 3. Rodzaje mutacji, ewolucja, filogenetyka
 • 4. Przegląd baz danych, formaty danych
 • 5. Porównywanie sekwencji, rodzaje zestawień, narzędzia, DotPlot
 • 6. Dynamiczne porównywanie sekwencji, algorytm, macierze substytucji, kary za przerwy.
 • 7. Statystyczna ocena dopasowania sekwencji
 • 8. Metody heurystyczne porównywania sekwencji, FASTA, BLAST
 • 9. PSI-BLAST
 • 10. Zestawienia wielosekwencyjne, wzorce, profile, drzewa filogenetyczne
 • 11. Przewidywanie struktury II-rzedowej
 • 12. Przewidywanie struktury III-rzedowej
 • 13. Metody ab initio
 • 14. Analiza sekwencji białek rakowych
 • 15. Projektowanie leków (in silico)

Zalecana literatura

 • Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek, A.D. Baxevanis, B.F.F. Quellette, PWN, 2005
 • Podstawy bioinformatyki,J in Xiong,WUW, 2009
 • Bioinformatyka i ewolucja molekularna, P.G. Higgs, T.K. Attwood, PWN, 2008

Materiały

RasMol – krótka ściąga po polsku (pdf)

RasMol  – instrucja po polsku (pdf)

Przykładowe zadania

Wizualizacja w RasMolu (link)

Modelowanie porównawcze (link)

Pytania egzaminacyjne (link)